gfxHeaderImage
diensten

Bemesten
Om ervoor te zorgen dat de gewassen zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen, is bemesting noodzakelijk. Om u hierin van dienst te kunnen zijn, beschikken wij over een ruim aanbod aan materiaal.Voor zodenbemesten en (bouwland)injecteren zijn er twee ervaet hydro trikes, een 18 kuubs getrokken tank. Bemesting met vaste mest is mogelijk met onze breedstrooier. Voor eventuele tussenopslag of transport van uw mest hebben wij een container en 36 kuub transporttank. Tevens beschikken wij sinds 2012 over een (zelfgebouwde) mestscheider. In combinatie met mineraalcomplex Sep-Dry maakt u optimaal gebruik van de dikke en dunne fractie van uw mest.
Bij de aan- en afvoer van mest voldoen wij aan de wettelijke eisen, doordat onze materialen zijn uitgerust met een AGR-GPS systeem (registratie van laad- en loslocatie) en een bemonsterings- en weeginstallatie (bepaling van samenstelling mest).
Om een optimale pH- waarde van uw gras- en bouwland te behalen, kunnen wij verschillende soorten kalk leveren en strooien. Dit draagt bij aan de vruchtbaarheid van de bodem.

Grondbewerking
Om uw grond klaar te maken voor het verbouwen van gewassen, verzorgen wij verschillende werkzaamheden. Vaak zorgt een combinatie van deze werkzaamheden voor een optimaal resultaat. Met onze ploeg met vorenpakker, (lely)frees, spitmachine, vaste tand cultivatoren, schijveneg en het kilverbord verzorgen wij uw grondbewerking.

 

 

 

Zaaien
Een goed gewas begint bij het zaad. Om dit op een zo goed mogelijke manier te kunnen zaaien, hebben we verschillende machines. Voor het zaaien van gras en granen gebruiken wij een kop-eg met zaaimachine en een spitmachine met zaaimachine.
Bij het inzaaien van uw maïs gebruiken wij twee Monosem maïszaaiers. Hierbij is er de mogelijkheid om Physiostart toe te voegen in plaats van de gebruikelijke kunstmest.
Tevens kunnen wij uw grasland doorzaaien met een doorzaaimachine van Vredo (7,5 cm rij-afstand).
Met de vaste tand cultivator zaaien wij groenbemester om het bouwland na de maïsoogst te voorzien van een vanggewas.

Oogsten
Gras
Voor het oogsten van het gras bieden wij een totaalpakket aan; van maaien tot inkuilen. Het grasmaaien gebeurt met twee combinaties (front-en achtermaaier) inclusief kneuzer- breedspreidinrichting. Dit zorgt ervoor dat het gras de mogelijkheid krijgt om optimaal te drogen.
Wanneer het gras de juiste kwaliteit heeft behaald, harken wij met een hark van Krone (12,5 meter werkbreedte). Deze beschikt over zwadbreedteverstelling om het oprapen met verschillende machines mogelijk te maken. Vervolgens kunt u kiezen om het gras te hakselen, op te rapen of te persen. Wanneer bij u de voorkeur uitgaat naar het verwerken in balen, kunt u kiezen voor vierkante of ronde balen. Ook is er de keuze voor het al dan niet wikkelen van uw balen. Deze kunnen opgehaald worden met onze balenklem. Ook kunt u deze huren, om uw balen zelf te verplaatsen. Bij het hakselen is de toevoeging van Melasse of Pioneer mogelijk. Wanneer het gras opgehaald is door onze silage- of opraapwagens, wordt het vastgereden door een trekker met verdeler, of shovel.

Maïs en granen
Na de zomermaanden is de tijd voor het oogsten van de maïs aangebroken. In deze drukke periode beschikken wij over voldoende materiaal om aan uw wensen te kunnen voldoen.
Door de aanwezigheid van twee hakselaars, is het mogelijk om tijdens de maïsperiode ook uw gras te laten hakselen.
Het transport van de maïs gebeurt met onze silagewagens, waarna een trekker (met schaaf) en shovel de kuil afwerken tot uiteindelijk het plastic er over zit.

Onze John Deere combine kunnen we inzetten voor het dorsen van uw maïs en granen.

Gewasverzorging
Wij bieden een diversiteit aan werkzaamheden om uw gewassen te kunnen verzorgen. Met onze veldspuit met een werkbreedte van 27 meter, een wied-eg en schoffelmachine verwijderen wij de ongewenste planten in uw gewas.
In de droge perioden kunt u bij ons terecht voor de beregening van uw gewassen.

Grondverzet
Op het gebied van het grondverzet leggen wij kuilplaten aan, graven bouwputten uit, verzorgen uw straatwerk en transporteren uw zand met een dumper. Ook het aanleggen van uw rioolsysteem behoort tot onze werkzaamheden. Natuurlijk zijn er nog veel meer mogelijkheden. Hiervoor kunt u altijd contact opnemen, of een kijkje nemen in ons fotoboek.

Allerlei
- Het nemen van grondmonsters, om de pH- waarde te bepalen.
- Levering van landbouwfolie en afdekkleden.
- Advies over zaaizaden en gewasbescherming.
- Eenmaal per jaar de mogelijkheid tot het inleveren van gebruikt landbouwfolie.
- Maaien van sloten.
- Levering van straatklinkers en betonplaten.

2008 Loonbedrijfzweverink.nl | produced by ITsatWork